Biocascade waterzuivering

Anders dan de bekende helofytenfilters en waterharmonica’s wordt de biocascade-waterzuivering ontwikkeld tot een regeneratief systeem, waarbij wordt voorkomen dat nutriënten blijvend ophopen en op termijn worden na geleverd. Hiertoe wordt allereerst onderzoek gedaan naar de systeemparameters in het gebied zoals waterkwaliteit, bodemsamenstelling, mogelijkheden om in te grijpen in de hydrologie, en naar het voorkomen van waterplanten in het gebied. Afhankelijk van de zuiveringsvraag wordt een op maak gemaakte biocascade waterzuivering ontwikkeld waarin slim gebruik wordt gemaakt van bodemprocessen bij vernatting en verdroging, en van waterplanten als bio-engineers. De biocascade waterzuivering kan behalve voor oppervlaktewater zuivering ook worden ontworpen als toepassing voor de na zuivering van proceswater van industrieën of voor de na zuivering van effluent bij afvalwaterzuiveringen. Systemen die belast zijn met relatief hoge nutriënt vrachten bieden opties om de biocascade waterzuivering toe te spitsen op de productie van biomassa. Deze biomassa kan vervolgens worden afgezet in diverse bio-based industries, bijvoorbeeld voor de productie van biogas.

Lees verder